Donationer

Bidrag till fortsatt släktforskning emottages tacksamt

Använd vårt bankgiro: 5523-9321 och märk insättningen "släktforskning". Pengarna placeras omgående i Svenska Obligationsfonden, vilken Släktföreningen märkt för detta ändamål.

Styrelsen