Jedrik Manfred Bilhard Nilsson

1892-1974

Jedrik Manfred Bilhard Nilsson
Född 28 okt 1892 i Gärdslöv (M). Död 24 apr 1974 i Trelleborg (M).
Verkstadsägare
Gift 2 apr 1921 i Svenska Gustafskyrkan, Gustaf, Københavns amt, Danmark. Lysningsbevis 22 mar 1921 i Skurup (M). Vigselförrättare kyrkoherde Arvid Boman.
Anna Amanda Hansson. Född 24 jun 1894 i Skurup (M). Död 23 jun 1967 i Svedala (M).
Inga Bodil Ann-Mari Nilsson. Född 9 feb 1930 i Anderslöv (M). Död 23 jun 2006 i Trelleborg (M).

Levnadsbeskrivning

Född 28 okt 1892 i Gärdslöv (M).

Verkstadsägare

Som ung fick Manfred tuberkulos, och vårdades under en tid på sanatoriet i Orup. Han var mycket tekniskt intresserad och konstruerade bland annat en motor som han fick patent på. Den sattes dock aldrig i tillverkning.

Efter anställningar bland annat vid Ljunggrens motor- och järnvägsverkstäder i Kristianstad och AEG i Malmö köpte Manfred 15 feb 1921 fastigheten Dalsboda 1, 2, 4 och 5 (sedermera Landsvägen 55) i Anderslöv för 16.250 kr och startade M. Nilssons Bilverkstad. I köpekontraktet står: "I köpet ingå alla å å lägenheterna befintliga byggnader jämte däri befintliga axelledningar med 4 remmar, varemot alla övriga fasta och lösa maskiner undantages från detta köp. Befintliga ledningar för elektriskt ljus med nu befintlig belysningsarmatur samt telefon med ledningar ingå i köpet, ävensom 26 andelar i Anderslövs elektirska andelsförening."
1925 utvidgade han och byggde en ny verkstad som blev en förebild för många andra. Efter vissa problem med fackföreningen som satte honom i blockad flyttade familjen, först till Bjärshög och därefter till Jordholmsgården där de hade hönseri. Där fanns också utrymme för fortsatta tekniska projekt, till exempel konstruerade Manfred tillsammans med vännen Ragnar Berggren karuseller. Därefter gick flyttlasset tilll Lomma, där de drev en mjölkaffär.

Vid flytten 1930 hade fastigheten i Anderslöv arrenderats ut. 1 jul 1935 såldes den, med villkor att Manfred "icke under en tid av 5 år efter tillträdesdagen på mindre än en mils avstånd från Anderslöv får bedriva rörelse med bilverkstad, försäljning av bensin, bilgummi eller andra reservdelar för bilar." Köpeskillingen på 40.500 kr skulle erläggas med en tredjedel vid tillträdet och avseende resterande belopp utfärdades reverser som förföll efter 5 respektive 10 år. Troligen klarade inte köparen av räntan, så 1 aug 1938 köpte Manfred tillbaka fastigheten för 31.000.
Manfred och hans familj flyttade tillbaka till Anderslöv, och drev M. Nilssons Bilverkstad i lokalerna. Han utbildade lärlingar, och bedrev även körkortsutbildning. Under krigstiden tillverkade han gengasaggregat för bilar. Han ansökte och fick 1945 extra ranson drivmedel till sin bil M 22048, som bärgnings- och servicefordon. 1947 utvidgades och moderniserades verkstaden ytterligare. På grund av ohälsa såldes rörelsen 1954. Manfred och Anna flyttade till Svedala och fastigheten arrenderades åter ut, denna gång till Farm & Motor som sedermera hette ANA-traktor.

Efter svärföräldrarna Hans och Ingris död bestämde dödsbodelägarna att Möllegården, Kv 80 Karl, vid Norregatan i Skurup skulle auktioneras ut. I tidningsannonsen stod följande: "Fastighetsauktion i Skurup. Onsdagen den 27 d:s kl. 2 e.m. låter bodelägarna efter makarna Hans Jönsson i "Möllegården" i Skurups köping genom auktion försälja fastigheten, c:a 3 tnld jord med åbyggnader, inredd till två lägenheter och uthus, därav den ena lägenheten kan tillträdas strax. Jorden och den andra lägenheten kan tillträdas den 15 inst. november. Skurup i september 1933, Nils Borgström". Gården ropades in av en Sigvard Nilsson och därefter köpte Manfred och svågern Alfred Hansson tillbaka den. Möllegården hyrdes sedan ut, tills den såldes av 1940-1941.

Flyttade 1920 till Landsvägen 55, Anderslöv (M). Flyttade 1930 till Bjärshög (M). Flyttade 1930 till Jordholmsgården, Mellan-Grevie (M). Flyttade 1935 till Järnvägsgatan 56, Lomma (M). Flyttade 1938 till Landsvägen 55, Anderslöv (M). Levde från 1954 till 1967 i Svedala 17, Stg 739, Svedala (M). Levde från 1967 till 1972 på Hesekillegatan 17A, 1 vån, Trelleborg (M).

Död 24 apr 1974 i Trelleborg (M). Dödsorsak: Stroke Begravningsgudstjänst 30 apr 1974 i Norra kapellet, Trelleborg (M). Urnsättning 31 maj 1974 i Kv:X No:226-227, Norra kyrkogården, Trelleborg (M).

Är du säker på att du vill logga ut?