Anna Andersdotter

1823-1870

Anna Andersdotter
Född 4 maj 1823 på Södra Åby No:22, Södra Åby (M). Död 11 apr 1870 i Malmö Karoli (M).
Gift 23 aug 1844 i Södra Åby (M). Vigdenotisen lyder: "Juli d. 28 lyste 1sta gång för drengen Sven Olsson och dess Syskonbarn piga Anna Andersdotter, begge å No:22 Södra Åby. Han är född d, 13 april 1823 i Simlinge, och hon den 4 maj samma år i Södra Åby. Under dom26 sistlidn jui har kongl Majt nådigast tillåtit bemälta giftermål. Såsom giftoman tillstädes kom i stället fär brudens moder, Enkan Signe Andersdotter, hennes förmyndrae Åboen Ola Jönsson i Simlinge. Vigd. den 23 augusti 1844". Anna och Sven var kusiner. Svens mor Kerstina Andersdotter född 1795 var syster till Signe som var Annas mor. Därför behövdse tillstånd fråm Kungl Majt.

Levnadsbeskrivning

Född 4 maj 1823 på Södra Åby No:22, Södra Åby (M).

Levde från 1844 till 1845 på Södra Åby No:19, Södra Åby (M). Flyttade tillsammans med Sven Olsson 1845 till Simlinge (M).

Från flytten till Malmö skrivs hennes födelsedatum felaktigt 4 juli 1823.

Död 11 apr 1870 i Malmö Karoli (M).