Magnus Andersson

1862-1938

Levnadsbeskrivning

Född 30 jan 1862 på Västra Grevie No:11, Södra Åkarp (M). 1) Döpt 2 feb 1862 i Södra Åkarp (M). Faddrar: Ingar Andersdotter, Anders Andersson, Kersti Andersdotter. 2)

Konfirmerad 1877.

Arbetare

Levde från feb 1862 på Norra Håslöv No:1.9&11, Håslöv (M). Flyttade 7 nov 1862 till Mellan-Grevie No:6 Gatehus, Mellan-Grevie (M). Flyttade 24 okt 1877 till Hammarlöv No:20, Hammarlöv (M). Flyttade 4 nov 1878 till Östra Grevie No:15&16, Östra Grevie (M). Flyttade 4 nov 1879 till Södra Håslöv No:5&10, Håslöv (M). Flyttade 1 nov 1880 till Norra Håslöv No:3, Håslöv (M). Flyttade 1 nov 1881 till Södra Håslöv No:1, Håslöv (M). Flyttade 1 nov 1882 till Tågarp No:2, Västra Tommarp (M). Flyttade 5 nov 1883 till Södra Håslöv No:5&10, Håslöv (M). I husförhörslängden Håslöv AI:10 1876-1885 står noterat följande: "Fullgjort 2:a årets vap.öfn 1881. Fått betyg 14/1 84 att blifva militär. Betyget från husbonden, utgett i pastorsbetyg lydde att Magnus Andersson SjukHuset [oläsligt] med ett enda [oläsligt]. Flyttade 10 nov 1884 till Stävie No:5&6, Räng (M). Flyttade 9 nov 1885 till Södra Håslöv No:5&10, Håslöv (M). Flyttade 18 nov 1886 till Stora Hammar No:8, Stora Hammar (M). Flyttade 1899 till Stora Hammar No: 11, Stora Hammar (M).

Magnus gick bara knappt ett år i skolan innan han fick börja arbeta som "vudepåg", dvs vaktpojke. Han lärde sig därför inte att läsa och skriva i skolan, men lyckades så småningom att lära sig på egen hand, bland annat med hjälp av en "griffeltavla" som bestod av en träram med silad sjösand. Hans första uppdrag som vudepåg var att vakta gäss. I flocken fanns en speciellt ilsken gåskarl som alltid gav Magnus riktiga tjuvnyp. Till slut tröttnade Magnus och vred nacken av den. Sedan tog han en sten som sänke och slängde gåsen i märgelgraven. För bonden berättade han att räven hade tagit den stackars gåskarlen. Denna historia berättade Magnus gärna för sin dotterson Martin, och skrattade lika hjärtligt varje gång.

Del av Stora Hammar N:o 11 blev sedermera omdöpt till Annelund 2, och är det hus på Rabyvägen i Stora Hammar som Magnus köpte 1899, med ekonomisk hjälp från sin "okände" far.

Magnus lade halmtak på gårdarna runt Stora Hammar. Bland annat har han lagt halmtak på Österlings gård. Han hjälpte även till med diverse jordbruksarbete bland annat på Granvik och Österlings gård, där han till exempel anlitades för att "lägga höstackarna". Till huset på Rabyvägen hörde ett stycke jord där de bland annat odlade råg och rotfrukter. De hade också en gris och några höns.

Magnus arbetade också en tid vid sockerbruket i Hököpinge, dit han tog sig till fots. Under en period arbetade han också vid Kalkbrottet i Limhamn.

Levde efter Marias död 1931 hos dottern Hulda med familj på Norra Åby No:10, Södra Åby (M).

Död 16 apr 1938 i Stora Hammar (M). Begravningsgudstjänst 22 apr 1938 i Stora Hammars gamla kyrka, Stora Hammar (M). Begravd 1938 på Kv 1, No:32, Stora Hammars gamla kyrkogård, Stora Hammar (M). Efter begravningsgudstjänsten intogs begravningmiddag på Restaurang Furet i Höllviken.

Fadder till: Knut Martin Persson.

Fotnot

  1. Noterat i födelsebok för Håslöv: "År 1862 den 30de Januari föddes och den 2 Febr döptes Magnus oäkta Son af Pigan från Åb. Pehr Trulsson i N. Håslöf Hanna Andersdotter vid nedkomsten uppehållande sig å No 11 Vestra Grefvie i Åkarps Församling [...]"
  2. Noterat i födelsebok för Södra Åkarp: "Dopattest utfärdad till Pastors Embetet i Håslöf den 4 Februari 1862. Döpt av MAB."
Är du säker på att du vill logga ut?