Styrelsen

Styrelsen konstituerades 2019-10-14 enligt följande:

Ordförande: Marianne Ullstad
Vice ordförande: Rasmus Bååth
Sekreterare: Mattias Bååth
Kassaförvaltare: Peter Jordow
Ledamot: Jonas Bååth
Suppleant: Lars Bååth

 

Föreningens ordföranden:

1944-1951 Olof Båth † 1957
1951-1959 Erik Bååth † 2016
1959-1979 Karl-Axel Båth † 1997
1979-1995 Torsten Bååth † 2010
1995-2011 Mats Bååth
2011-2019 Lars Bååth
2019- Marianne Ullstad
Är du säker på att du vill logga ut?