Medlemskap

Regler för medlemskap

Släktföreningens stadgar reglerar vem som kan bli medlem, se Stadgar § 2.

Allmänna villkor

Beträffande allmänna villkor för medlemskap i släktföreningen, se Allmänna villkor.

Om du uppfyllt kriterierna för medlemskap

Delar av släktföreningens webbsidor kräver att man loggar in med användarnamn och lösenord.
Inloggningsuppgifter får bara den som uppfyller kriterier för medlemskap i släktföreningen.

Om du ansökt om och uppfyllt kriterierna för medlemskap i släktföreningen får du, utöver det publika utbudet, tillgång till

Du är dock inte medlem förrän du erlagt medlemsavgift för aktuell verksamhetsperiod.

Medlemsförmåner

Som inloggad betalande medlem har du dessutom tillgång till

Som inloggad betalande medlem får du också

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem och 200 kronor för familj (inklusive hemmaboende barn) och gäller för verksamhetsperioden 1 september udda år till och med 31 augusti påföljande udda år, dvs 2 år. Innevarande verksamhetsperiod är 2019-09-01--2021-08-31

Ny medlem ansöker om medlemskap under fliken "Logga in på medlemssidor" i menyn, och där ska du även förklara din koppling till Båt-släkten. Om du uppfyller kriterierna för medlemskap får du tillgång till vår webbshop där du betalar din medlemsavgift.

För befintlig medlem erläggs medlemsavgiften för kommande verksamhetsperiod också via webbshopen.

Först när medlemsavgift för innevarande verksamhetsperiod är erlagd får du full tillgång till Skånske Båtars webbsidor.