Medlemskap

Regler för medlemskap

Släktföreningens stadgar reglerar vem som kan bli medlem, se Stadgar § 2.

Allmänna villkor

Beträffande allmänna villkor för medlemskap i släktföreningen, se Allmänna villkor.

Om du uppfyllt kriterierna för medlemskap

Delar av släktföreningens webbsidor kräver att man loggar in med användarnamn och lösenord.
Inloggningsuppgifter får bara den som uppfyller kriterier för medlemskap i släktföreningen.

Om du ansökt om och uppfyllt kriterierna för medlemskap i släktföreningen får du, utöver det publika utbudet, tillgång till

Du är dock inte medlem förrän du erlagt medlemsavgift för aktuell verksamhetsperiod.

Förmåner för betalande medlemar

Som betalande medlem har du möjlighet att låna föreningens brudkrona om du går i giftastankar.

Som inloggad betalande medlem har du dessutom tillgång till

Som inloggad betalande medlem får du också

Om du inte betalat för ny verksamhetsperiod upphör alla dina medlemsförmåner automatiskt vid periodens slut, och du har heller inte längre tillgång till de skyddade delarna av webbsidan. Du har dock kvar ditt personliga konto, kan fortfarande få vårt nyhetsbrev - och kan närsomhelst välja att åter bli medlem genom att betala ny medlemsavgift.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem och 200 kronor för familj (inklusive hemmaboende barn under 20 år) och gäller för verksamhetsperioden 1 september udda år till och med 31 augusti påföljande udda år, dvs 2 år. Innevarande verksamhetsperiod är 2023-09-01--2025-08-31

Ny medlem ansöker om medlemskap under fliken "Logga in på medlemssidor" i menyn, och där ska du även förklara din koppling till Båt-släkten. Om du uppfyller kriterierna för medlemskap får du tillgång till vår webbshop där du betalar din medlemsavgift.

För befintlig medlem erläggs medlemsavgiften för kommande verksamhetsperiod också via webbshopen.

Först när medlemsavgift för innevarande verksamhetsperiod är erlagd får du full tillgång till Skånske Båtars webbsidor.

Vad används medlemsavgifterna till?

Medlemsavgifterna bekostar drift av webbsajten avseende domännamn och webbhotell samt andra externa kostnader såsom bankavgifter med mera.

De används också för att subventionera släktträffar och släktmöten, exempelvis avseende lokalhyra, entréavgifter, eventuella externa guider samt förtäring (oftast enbart vid släktmöte).

Inga ersättningar utgår till styrelsen eller annan medlem för utfört arbete, reskostnader eller dylikt.

Avslutande av personligt konto - strykas ur medlemsregistret

Om du helt vill avsluta ditt personliga konto och därmed strykas helt ur medlemsregistret gör du detta under "Dina kontouppgifter" och därefter "Avsluta konto". Detta innebär att om du skulle vilja bli medlem igen senare måste du börja från början och göra en ny ansökan om medlemskap.

 

Är du säker på att du vill logga ut?