Nyheter


2021-03-31:

Släktregistret har idag uppdaterats med 4.587 nya personer och dessutom kompletterats med nya uppgifter på många redan befintliga personer i registret. Totalt antal personer i registret uppgår nu till 19.430.

Släktregisteransvarig


2021-03-30:

Uppdatering av släktregistret sker tisdag den 30:de mars 2021 från kl 18:00 fram till cirka kl 00:00. Under denna tid är släktregistret inte tillgängligt.

Webmaster


2021-03-28:

Mer information om släktträffen september 2021

Styrelsen


2021-03-22:

Information om webbshopen

Webmaster


2021-02-27:

Information från styrelsemötet i februari 2021:

Släktregisteransvarig


2020-12-28:

Släktregistret har idag uppdaterats med 979 nya personer och dessutom kompletterats med nya uppgifter på redan befintliga personer i registret. Totalt antal personer i registret uppgår nu till 14.843.

Släktregisteransvarig


2020-12-06:

Information från styrelsemötet i november 2020:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2020-10-29:

Vi har förnyat inloggningsfunktionen vilket innebär att även du som redan är medlem måste ansöka om ett personligt konto. Vi har skickat ut ett informationsmail om detta till alla.

Styrelsen


2020-10-27:

Släktregistret har uppdaterats med 1.360 nya personer. Det har dessutom kompletterats med nya uppgifter på ca 300 redan befintliga personer i registret. Totalt antal personer i registret uppgår nu till 13.864.

Släktregisteransvarig


2020-09-14:

Information från styrelsemötet i september 2020:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2020-06-20:

Information från styrelsemötet i februari 2020:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2020-04-09:

Släktregistret har uppdaterats med 1.247 nya personer. Det har dessutom kompletterats med nya uppgifter på ca 200 redan befintliga personer i registret. Totalt antal personer i registret uppgår nu till 12.504.

Släktregisteransvarig


2020-01-02:

Släktregistret har uppdaterats med 925 nya personer. Det har dessutom kompletterats med nya uppgifter på ca 100 redan befintliga personer i registret. Totalt antal personer i registret uppgår nu till 11.257.

Släktregisteransvarig


2019-12-15:

För inloggade medlemmar finns nu dokumenten:

tillgängliga under menyn "Båt-historia på egen hand". Detta material har presenterats vid släktmötena i Ystad respektive Helsingborg.

Dessutom finns för inloggade medlemar protokollet från styrelsemötet den 14 oktober 2019 tillgängligt

Släktregisteransvarig


2019-11-03:

För inloggade medlemmar finns nu dokumentet "Från Peder Nielsen Baad till Båtharna på Lorensdal" tillgängligt under menyn "Historik om Båtsläkten". Detta presenterades vid släktmötet 2013 på Lorendal.

Släktregisteransvarig


2019-10-14:

För inloggade medlemmar finns nu både protokollet från släktmötet den 1 september 2019 tillgängligt.

Släktregisteransvarig


2019-08-25:

Släktregistret har uppdaterats med 559 nya personer. Det har dessutom kompletterats med nya uppgifter på ca 100 redan befintliga personer i registret. Totalt antal personer i registret uppgår nu till 10.332.

Släktregisteransvarig


2019-06-23:

För inloggade medlemmar är sidan om "Planerade aktiviteter" uppdaterad inför släktmötet den 1 september 2019.

Detta hittar du i menyn under "Föreningen". Förutom programmet för dagen finns tips och karthänvisningar om du på egen hand vill besöka båth-historiska platser utanför Helsingborg. Dessa ingår inte i det gemensamma programmet.

Styrelsen


2019-06-22:

Information från styrelsemötet i april 2019:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2019-06-21:

Information från styrelsemötet i november 2018:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2019-06-20:

Information från styrelsemötet i september 2018:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2018-03-18:

Släktregistret har uppdaterats med ca 600 nya personer. Det har dessutom kompletterats med nya uppgifter på ca 100 redan befintliga personer i registret. Totalt antal personer i registret uppgår nu till 9.773.

Släktregisteransvarig


2017-12-30:

Släktregistret har uppdaterats med ca 600 nya personer. Det har dessutom kompletterats med nya uppgifter på ca 100 redan befintliga personer i registret. Totalt antal personer i registret uppgår nu till 9.183.

Släktregisteransvarig


2017-07-26:

Släktregistret har uppdaterats med ca 400 nya personer. Det har dessutom kompletterats med nya uppgifter på ca 100 redan befintliga personer i registret. Totalt antal personer i registret uppgår nu till 8.544.

Släktregisteransvarig


2017-05-09:

Släktregistret har uppdaterats med ca 1.200 nya personer. Det har dessutom kompletterats med nya uppgifter på ca 300 redan befintliga personer i registret. Totalt antal personer i registret uppgår nu till drygt 8.100.

Släktregisteransvarig


2016-03-19:

Släktregistret har uppdaterats med ca 900 nya personer. Det har dessutom kompletterats med nya uppgifter på ca 100 redan befintliga personer i registret. Totalt antal personer i registret uppgår nu till drygt 6.900.

Släktregisteransvarig


2016-01-01:

Släktregistret har uppdaterats med ca 500 nya personer. Det har dessutom kompletterats med nya uppgifter på ca 200 redan befintliga personer i registret. Totalt antal personer i registret uppgår nu till 6.040.

Släktregisteransvarig


2015-11-08:

För inloggade medlemmar är följande uppdaterat:

Styrelsen


2015-08-30:

För inloggade medlemmar är sidan om "Planerade aktiviteter" uppdaterad inför släktmötet den 6 september 2015. Detta hittar du i menyn under "Föreningen".

Förutom programmet för dagen finns tips och karthänvisningar om du på egen hand vill besöka båth-historiska platser utanför Ystad. Dessa ingår inte i det gemensamma programmet.

Styrelsen


2015-06-27:

Släktregistret har uppdaterats med drygt 300 nya personer. Det har dessutom kompletterats med nya uppgifter på mer än 200 redan befintliga personer i registret. Totalt antal personer i registret uppgår nu till 5.562.

Släktregisteransvarig


2015-06-21:

Släktregisteransvarig


2015-06-14:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2015-05-09:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2015-04-30:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2015-01-09:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2014-09-07:

Släktregistret har uppdaterats med drygt 300 nya personer. Det har dessutom kompletterats med nya uppgifter på mer än 200 redan befintliga personer i registret. Totalt antal personer i registret uppgår nu till 5.248.

Släktregisteransvarig


2014-09-07:

Just nu pågår uppdatering av släktregistret. Släktregistret är därför inte tillgängligt under några timmar.

Släktregisteransvarig


2014-07-27:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2014-03-03:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2014-01-06:

Hemsidan har nu uppdaterats för bättre visning på mobila enheter. Bland förbättringarna kan märkas att på ansedlarna är nu hela cellen - istället för som tidigare enbart personnamnet - klickbar.

Släktregisteransvarig


2013-12-31:

Släktregisteransvarig


2013-12-31:

Just nu pågår uppdatering av släktregistret. Släktregistret är därför inte tillgängligt under några timmar.

Släktregisteransvarig


2013-11-13:

Skånske Båtar för mobila enheter.

Utveckling av hemsidan för bättre visning på mobila enheter pågår. Redan nu finns anpassning av textbredd och meny till mobila enheter.

Nästa uppdatering av släktregistret är planerad till sista veckan i december. Då kommer även ansedlarna att förbättras så att hela cellen - istället för som nu enbart personnamnet - blir klickbar.

Släktregisteransvarig


2013-10-31:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2013-08-23:

Släktregisteransvarig


2013-08-19:

Fredagen den 23 augusti kommer släktregistret att uppdateras. Under några timmar kommer därför släktregistret inte att vara tillgängligt.

Släktregisteransvarig


2013-06-07:

Nästa släktträff blir den 25 augusti 2013.
Inloggade medlemmar kan läsa mer om släktträffen under "Föreningen" - "Planerade aktiviteter".

Styrelsen


2013-05-26:

Hemsidan är uppdaterad och följande avsnitt har tillkommit:

Släktregisteransvarig


2013-05-23:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2013-05-16:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2012-12-09:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2012-09-23:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2012-08-12:

Släktregisteransvarig


2012-07-29:

Släktregisteransvarig


2012-07-28:

Hemsidan och släktregistret kommer att uppdateras imorgon eftermiddag. Under några timmar kommer därför släktregistret inte att vara tillgängligt.

Släktregisteransvarig


2012-06-24:

Sökfunktionen till släktregistret har förbättrats och en utförlig beskrivning av denna har tillkommit. Sökfunktionen finns under "Släktregister" - "Sökning i släktregistret".

Släktregisteransvarig


2012-05-21:

Information från släktmötet i augusti 2011 finns nu tillgängligt för inloggade medlemmar under "Föreningen" - "Protokoll från släktmöten".

Styrelsen


2012-05-09:

Information från styrelsemötet i april 2012:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2012-04-09:

Släktregisteransvarig


2012-04-08:

Hemsidan och släktregistret kommer att uppdateras imorgon förmiddag. Under några timmar kommer därför släktregistret inte att vara tillgängligt.

Släktregisteransvarig


2012-03-11:

Nästa uppdatering av hemsidan och släktregistret är planerad till påskhelgen. Vi tar tacksamt emot mer släktinformation till uppdateringen. Inloggade medlemmar kan läsa mer under "Föreningen" - "Planerade aktiviteter".

Släktregisteransvarig


2012-02-12:

Släktregisteransvarig


2011-11-12:

Information från styrelsemötet i oktober 2011:

Inloggade medlemmar kan läsa protokollet i sin helhet under "Föreningen" - "Protokoll från styrelsemöten".

Styrelsen


2011-05-09:

Information från styrelsemötet i maj 2011:

Styrelsen


2011-03-08:

Information från styrelsemötet i mars 2011:

Styrelsen


2011-03-08:

Skickat ut mail till alla med email-adress i registret med uppgifter om användarnamn och lösenord. Har ni inte fått nåt mail så hör av er till Webmaster.

Webmaster


2011-02-23:

Uppdaterat släktregister- och mötessidor. Nu krävs inloggning för att se det fullständiga släktregistret och information från möten. Om du inte är medlem så gå till sidan för Medlemskap för mer info. Är du medlem men inte har något lösenord eller har tappat bort ditt lösenord så hör av dig till Webmaster.

Webmaster


2011-01-18:

Information från styrelsemötet i januari 2011:

Styrelsen


2010-09-16:

Information från styrelsemötet i september 2010:

Styrelsen


2010-09-13:

Tyvärr har vi fått stänga av meddelandefunktionen på "Kontakt"-sidan och "Nästa möte"-sidan på grund av spam.

Webmaster


2010-04-26:

Information från styrelsemötet i april 2010:

Styrelsen


2009-12-02:

Information från styrelsemötet i november 2009:

Styrelsen


2009-09-02:

Information från styrelsemötet i augusti 2009:

Styrelsen


2009-01-19:

Information från styrelsemötet i januari 2009:

Styrelsen


2009-01-18:

Uppdaterat släktregister på Släktforskning sidan.

Webmaster


2008-09-08:

Uppdaterat släktregister på Släktforskning sidan.

Webmaster


2008-09-08:

Information från styrelsemötet i september 2008:

Styrelsen


2008-04-06:

Information från styrelsemötet i mars 2008:

Styrelsen


2007-11-05:

Information från styrelsemötet i oktober 2007:

Styrelsen


2007-10-09:

Uppdaterat släktregister på Släktforskning sidan. Lagt till information om medlemskap på Medlemskap sidan.

Webmaster


2007-10-05:

Information från styrelsemötet i september 2007:

Styrelsen


2007-09-07:

Information från styrelsemötet i augusti 2007:

Styrelsen


2007-04-23:

Uppdaterade medlemsregistret, Medlemar.

Webmaster


2007-04-23:

Information från styrelsemötet i april 2007:

Styrelsen


2007-02-18:

Information från styrelsemötet i januari 2007:

Styrelsen


2007-01-25:

Uppdaterat släktregister på Släktforskning sidan.

Webmaster


2006-09-19:

Information från styrelsemötet i september 2006:

Styrelsen


2006-09-19:

Uppdaterade sidan Nästa möte med information om nästa möte. Uppdaterade sidan Möten med senaste mötet i Höllviken. Uppdaterade medlemsregistret, Medlemar.

Webmaster


2006-04-06:

Uppdaterade sidan Nästa möte med information om nästa möte. La till bild på Emblem sidan.

Webmaster


2006-02-02:

Ny mailadress skapad för hantering av frågor kring medlemskap. Se Kontaktsidan.

Webmaster


2006-01-30:

Förteckningen över medlemar är nu uppdaterade.

Webmaster


2006-01-09:

Sidorna under Släktforskning är nu uppdaterade.

Webmaster


2005-09-14:

Om det finns nån i föreningen som är bra på att rita så skulle vi behöva en digital version av vårat emblem för att ha på hemsidan.

Webmaster


2005-09-12:

Information från styrelsemötet i augusti 2005:

Styrelsen