Länkar

Artiklar om Aage Ingvarsen Baad och hans egendomar

Hanaskog, ägt av Aage Ingvarsen 1308

Wikipedia: Hanaskog slott

Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten - Hanaskog slott

Bjärsjöholm (Berghusaholm), ägt av Aage Ingvarsen 1366

Wikipedia: Bjärsjöholm slott

Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten - Bjersjöholm slott

Artiklar om Båthsläktingar ur Svenskt biografiskt lexikon (SBL)

Samtliga dessa släktingar tillhör den s.k. Ystadsgrenen, vars stamfader var handlanden och rådmannen i Ystad, Jöns Olofsson Båth (f. 1667, d. 1725)

Albert Ulrik Bååth, Folkhögskolelärare (1853 – 1912)

Cecilia Bååth-Holmberg, Författare (1857 – 1920)

Johan F Bååth, Borgmästare, Hovrättsråd, Kriminalpolitiker (1870 – 1953)

Johan Ludvig Bååth, Häradshövding, Rättspolitiker (1827 – 1912)

Ludvig Magnus Bååth, Arkivarie, Medeltidshistoriker (1874 – 1960)

Är du säker på att du vill logga ut?