Jöns Simonsson

-1690

Levnadsbeskrivning

Rusthållare i Fårabäck, Södra Sallerup (M).

Död 1690 i Fårabäck, Södra Sallerup (M).