Elwin Henning Brunolf Dukkert

1900-1987

Levnadsbeskrivning

Född 21 dec 1900 i Malmö Karoli (M).

Bildhuggare

Levde 1900 i Kv Qvidinge Östra Förstaden, Malmö Karoli (M).

Om Husie kyrka kan man läsa följande:"På norra vapenhusväggen hänger två Series Pastorum-tavlor, utförda 1974 av bildhuggaren Elvin Dukkert, med namnen på kyrkoherdarna i Husie sedan reformationen och med Claus Motensen, Skånes reformator, som första namn." samt"Över dörren i norra korsarmen hänger Lv4:s vapensköld, utförd av bildhuggaren Elvin Dukkert och skänkt till kyrkan 1958 av Kungliga Skånska Luftvärnskåren och dess kamratförening. Bildhuggaren Elvin Dukkert har också utfört minnestavlan i södra korsarmen över Claus Mortensen, Skånes reformator, kyrkoherde i Husie 1541-75. Tavlan uppsattes 1967 i anslutning till 450-årsminnet av Martin Luthers reformation i Wittenberg 1517."In information about the church in Husie you may read that Elwin Dukkert has made three of the carvings in the church.

Död 1 feb 1987 i Malmö Sankt Pauli (M).