Måns Olsson

1746-

Måns Olsson
Född 1746 i Hököpinge (M).
Frälsehemmansåbo
Gift 11 mar 1769 i Vellinge (M).
Boel Andersdotter. Född beräknat 1751. Död 3 jan 1779 i Hököpinge (M).

Levnadsbeskrivning

Född 1746 i Hököpinge (M). Döpt 18 maj 1746 i Hököpinge (M). Faddrar: Elsa , Hans Nilsson, Erik Persson, Karna Persdotter, Karna Månsdotter.

Frälsehemmansåbo

Levde vid tiden för giftet 1779 i Hököpinge (M). Måns Olsson f. 1746 dog 13/6 1818. Han övertog som åbo Hököpinge nr 1, Igridsborg, efter fadern 1768. År 1800 dog Hans Ramel på Löberöd, som då var ägare till gården, och en av sönerna ärvde detta hemman i Hököpinge. Han överlät det emellertid på major Lave Beck-Friis i Malmö. Denne i sin tur sålde omedelbart själva gården och halva arealen till Måns Olsson. Underskrifterna bekräftar ägodelningskontraktet mellan Lave Beck-Friis och Måns Olsson, enligt vilket den senare ägde rätt att utvälja de stycken, som han funne för sig nyttigast. Måns valde då de närmast gården belägna. Han erhöll 64 tunnland (tnl) 28,9 kappland (kpl) åker och 16 tnl äng. Lave Beck-Friis kvarhöll lika mycket men inga byggnader. Måns erhöll sålunda: Gårdstomt och hage 1 tnl 8,2 kpl Östra Vången 18 tnl 26 kpl VästraVången 24 tnl 12,4 kpl Södra Vången 15 tnl 31,7 kpl Strandvången 5tnl 22,8 kpl. Vilket han fick betala 5000 riksdaler för.

Troligtvis är det Beck-Friis som begär att Hököpinge skall enskiftas 1806. Måns fick då bo kvar i byn och fick all jord samlad runt gården. Beck- Friis godtog att flytta längst ner vid strandängarnaoch fick då 125 tnl i kompensation för den sämre och mera avlägsna jorden. På detta sätt uppkom att nr 1 fick så skilda lägen. Idag finns där två stycken gårdar som heter Janstorp, förut kalladeEnskiftet. Levde 1813 på Hököpinge No:1, Hököpinge (M).

Är du säker på att du vill logga ut?