Sven Hansson Båth

1735-1772

Sven Hansson Båth
Född 7 mar 1735 i Hermanstorp, Håslöv (M). Död 27 jan 1772 i Stockholm (A).
Riksdagsman Nämndeman i Skytts häradsrätt Rusthållare på Västra Värlinge No:9 & 4, Bodarp (M).

Levnadsbeskrivning

Född 7 mar 1735 i Hermanstorp, Håslöv (M). Döpt 9 mar 1735 i Håslöv (M).

Riksdagsman Nämndeman i Skytts häradsrätt Rusthållare på Västra Värlinge No:9 & 4, Bodarp (M).

Följande står om Sven i "Ur Skånska Båt-släktens häfder": "Rusthållare på n:r 9 och 4 i Västra Värlinge, 1 mtl i Bodarps s:n och Skytts härad, där han också valdes till nämndeman 1763. Hans namn återfinnes på 36 bouppteckningar i häradsarkivet, och flere av dessa har han helt och hållet skrifvit med en ganska prydlig handstil, som liknade fadrens. Ehuru endast 36 år gammal åtnjöt han så stort förtroende och anseende i sin ort, att han valdes till domsagans ombud i bondeståndet vid riksdagen 1771-1772. Men han fick icke upplefva hvarken riksdagens slut, ej heller det nya statsskickets införande, ty han afled hastigt och oväntadt i Stockholm 1772 27/1 och följdes till grafven därstädes af många sina ståndsbröder."

Alla riksdagsmän fick dagsarvode från sitt härad, förmodligen 3 Daler per dag. Detta var en ganska dryg kostnad för häradena, vilket var anledningen till att många häraden gick samman flera stycken om en representant. Så hade Oxie, Skytts och Vemmenhögs härad gjort sedan år år 1720. När de inför riksdagen 1771-1772 valde Anders Mattsson gick emellertid inte bönderna i Skytts härad med på detta, vilket var anledningen till att de därefter förrättade ett eget val och valde Sven Hansson Båth. Då han hastigt avled behövdes en ersättare, och Svens svåger Ola Andersson valdes istället - trots Anders Mattssons protester.

Död 27 jan 1772 i Stockholm (A).

Han kallades Sven Hansson Båth den äldre.

Fadder till: Kerstina Persdotter, Elna Persdotter.

Är du säker på att du vill logga ut?