Sven Hansson Båth

1735-1772

Sven Hansson Båth
Född 7 mar 1735 i Hermanstorp, Håslöv (M). Död 27 jan 1772 i Stockholm (A).
Riksdagsman Nämndeman i Skytts häradsrätt Rusthållare på Västra Värlinge No:9 & 4, Bodarp (M).

Levnadsbeskrivning

Född 7 mar 1735 i Hermanstorp, Håslöv (M). Döpt 9 mar 1735 i Håslöv (M).

Riksdagsman Nämndeman i Skytts häradsrätt Rusthållare på Västra Värlinge No:9 & 4, Bodarp (M). "Rusthållare på n:r 9 och 4 i Västra Värlinge, 1 mtl i Bodarps s:n och Skytts härad, där han också valdes till nämndeman 1763. Hans namn återfinnes på 36 bouppteckningar i häradsarkivet, och flere av dessa har han helt och hållet skrifvit med en ganska prydlig handstil, som liknade fadrens. Ehuru endast 36 år gammal åtnjöt han så stortförtroende och anseende i sin ort, att han valdes till domsagans ombud i bondeståndet vid riksdagen 1771- 1772. Men han fick icke upplefva hvarken riksdagens slut, ej heller det nya statsskickets införande, ty han afled hastigt och oväntadt i Stockholm 1772 27/1 och följdes tillgrafven därstädes af många sina ståndsbröder." (Lundberg, 1905,sid. 52)

Död 27 jan 1772 i Stockholm (A).

Han kallades Sven Hansson Båth d.ä..