Arvid Thunström

1775-1841

Levnadsbeskrivning

Född 24 maj 1775 i Mosjö (T).

Korpral vid Kungliga Lifregementets HusarCorps Fanjunkare

Flyttade 1788 från Gästgivaregården i Mosås, Mosjö (T) till Stockholm (A). Han deltog i utbrytningen från Viborgska viken och i sjöslaget vid Svensksund 1790. Han var troligen kvar i flottan till 1796. Flyttade 1796 till Gästgivaregården i Mosås, Mosjö (T). Flyttade 1800 till Gällersta (T). Flyttade 1804 till Frommesta, Ekeby (T). Flyttade 1805 till Örebro (T). Flyttade 1806 till Sköllersta (T). Flyttade 1810 till Regna (E).

I dödsnotisen står i stort sett hela hans levnadsbeskrivning att läsa: Fahnjunkare vid Kgl LifregementsBrigadens HusarCorps. Född i Mosjö Socken af Nerike den 24 Maij 1775. Föräldrar: Inspectoren och sedernera gästgivare Axel Thunström och Anna Elisabeth Sundberg från Askersunds Stad. Studerade dels hos sina föräldrar, dels i Örebro schola tills år 1788, då han blef intagen i Fälstskäroläran; år 1792 engagerades han vid LifDragonRegementet. Ingick sedermera vid KongLifregementets DragonCorps. År 1800 blef han befordrad till Corpral, år 1809 till Qartermästare, s å till Fahnjunkare. År 1808, 09 och 1814 bevistades Felttogen. Tog afsked 1818. År 1800 ingick Ägtenskap med sin efterlefvande hustru Maria Molin. Haft 8 Barn 5 Söner och 2 Döttrar af hwka en Son drunknad i Norrköpings Ström. Flyttade 1822 till Långsundet på Malma ägor; som Öfversten August Ankarswärd låtit uppbygga, och där wår aflidne nedlagt otroligt arbete, då det förut war en Ödemark; tacksamt wälsignade han denna ädle herre som lemnat honom flera prof af Wälgörenhet under dess fattigdom; han blef död efter föregående flera SlagAttacker den 28 Oct 1841.

Död 28 okt 1841 i Regna (E).