Jöns Adamsson

1776-

Levnadsbeskrivning

Född 11 dec 1776 i Husie (M).
Är du säker på att du vill logga ut?