Sissa Hansdotter

1745?-1764

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1745.

Det råder delade meningar om huruvida Sissa är dotter till Hanna Nilsdotter eller till Hans Nilssons första hustru Bereta Persdotter.

I faderns bouppteckning beskrivs inte de efterlämnade barnen som två kullar, det vill säga Sissa särskiljs inte från de övriga vilket annars var brukligt. Hon står sist i syskonskaran, vilket tyder på att hon var yngst av döttrarna. Hon hade dött före fadern och det var hennes dotter Una som därmed var arvingen.

Då Sissa dog 1764 efterlämnade hon bara ett barn, Una, som då var 7 veckor. Om Sissa var dotter i det första äktenskapet mellan Hans och Bereta skulle hon varit född mellan 1733 och 1735, baserat på vigseldatum 1732-08-01 för Hans och Bereta samt Nils Hanssons födelse 1736. Sissa skulle då vid Unas födelse ha varit över 30 år, vilket är ovanligt för första barnet. Dock kan man inte med säkerhet veta att det verkligen var första barnet.

Tittar man på syskonen är Nils född beräknat 1736, Anna är född 1742 och Anders 1748. Om man antar att Sissa var född ca 1745 skulle hon passa in i syskonskaran, hon skulle vara yngst av systrarna och skulle då vara ungefär 20 år gammal vid dotterns födelse.

Dottern döps till Una, säkert efter mormodern Una Olofsdotter, som alltså var mor till Hanna Nilsdotter. Om Sissa var Beretas dotter, fanns ingen anledning att döpa barnet till Una.

Baserat på ovanstående bedöms Sissa mest troligt vara yngsta dottern i äktenskapet mellan Hans Nilsson och Hanna Nilsdotter.

Död 2 feb 1764 i Brönnestad, Östra Klagstorp (M).