Adolf Jakob Fleetwood

1647-1676

Levnadsbeskrivning

Född 1647.

Friherre Överstelöjtnant Kommendant 5 maj 1676 på Bohus fästning, Kungälv (O).

Död 19 jul 1676 på Bohus fästning, Kungälv (O). Begravd i Ås (F).