Karl Gustaf Homan

1729?-1797

Levnadsbeskrivning

Född beräknat 1729.

Befallningsman Häradsskrivare

Död 18 aug 1797 i Hammar, Ingelstorp (M). I dödboken står följande: "1797, Augusti den 22de Begrofs förra HäradsSkrifvaren Homan som den 19de ejusdem af Wåda omkommit och uti en Torfgraf på Hammars Byeängar blifvit funnendöd, uti sit 68de års ålder"