Allmänna villkor & köpvillkor i webbshop

Släktföreningen Skånske Båtar erbjuder medlemskap enligt nedanstående allmänna villkor. Genom att ansöka om medlemskap respektive genomföra köp i webbshop godkänner du dessa villkor.

1. Medlemskapet
Förutsättning för medlemskap är att du är ättling till Ingvar Aagesen Baad eller har annan koppling till Båt-släkten. När du ansökt om och uppfyllt kriterierna för medlemskap i släktföreningen får du möjlighet att prenumerera på föreningens nyhetsbrev samt tillgång till föreningens webbshop. Via webbshopen kan du bli betalande medlem. Du får då tillgång till hela släktregistret samt flera andra förmåner, se Medlemskap. Ditt medlemskap är personligt.

2. Användarnamn och lösenord
Användarnamn och lösenord väljer du i samband med din ansökan, och administrerar sedan själv dessa via ”Dina kontouppgifter”. Användarnamn och lösenord får inte avslöjas för annan och ska förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dessa uppgifter. Du kan hållas ansvarig för skada som åsamkas pga att någon obehörig använder dina inloggningsuppgifter. Vid användning av uppgifter som du hämtat från släktföreningens webbplats är du skyldig att iaktta villkoren, gällande lagar och regler samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar.

3. Immateriella rättigheter
All upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till släktföreningen Skånske Båtar innehas av släktföreningen. Allt material på webbplatsen skanskebatar.se är skyddat av lagen om upphovsrätt. Det är alltså inte tillåtet att kopiera, reproducera, publicera eller på annat sätt mångfaldiga och/eller sprida material från webbplatsen utan att ange "Släktföreningen Skånske Båtar" som källa. Detta avser såväl texter, beskrivning av släktrelationer, bilder och fotografier. I det fall det finns en textförfattare eller fotograf namngiven på sidan ska samtycke inhämtas från denne och upphovsmannens namn anges vid användning. Vid annan användning, i tryck eller digitala medier, måste tillstånd inhämtas från "Släktföreningen Skånske Båtar".

4. Personuppgifter
Släktföreningen Skånske Båtar och webbsidan skanskebatar.se värnar om en hög nivå av skydd för den personliga integriteten och följer GDPR. Genom att ansöka om medlemskap samtycker du till föreningens behandling av dina personuppgifter. För en mera detaljerad information om hur vi behandlar personuppgifter läs här ».

5. Cookies
Webbsidan använder endast en cookie, läs mer ».

6. Innehåll i tjänsten medlemskap för betalande medlem
Släktföreningen Skånske Båtar strävar efter att hålla släktregistret så aktuellt som möjligt avseende nu levande släktingar men bedriver också släktforskning bakåt i tiden. Då släktforskning inte är någon exakt vetenskap redovisas på webbsidan det som släktregisteransvarig forskat fram/verifierat utifrån hittills kända källor. Det finns också delar av materialet som äldre generationer bidragit med men som hittills inte hunnits gås igenom och verifieras – detta är ett pågående arbete. Släktregistret på webbsidan uppdateras regelbundet.

Släktföreningen tillhandahåller även annat släktmaterial, ex olika artiklar om släkten Båt eller om släktforskning, släktkuriosa mm, som också uppdateras regelbundet. När du påbörjar en betalperiod gäller det utbud som är tillgängligt vid detta tillfälle och du får även tillgång till material och uppdateringar som tillkommer under din betalperiod. Du kan däremot inte ställa krav på att nytt material ska tillkomma under din betalperiod.

7. Avtalstid, erlagd avgift för betalande medlem, överlåtelse av medlemskap
Verksamhetsperioden löper under två år, från och med 1 september udda årtal och till och med 31 augusti nästkommande udda årtal. Detta utgör avtalstiden för betalande medlem.
Erlagd avgift återbetalas ej, då användaren omgående får tillgång till tjänsten. Du har inte rätt att överlåta ditt medlemskap till någon annan.

8. Anmälan och betalning för släktaktivitet
Anmälan är bindande, men avanmälan är möjlig fram tills det datum som anges i inbjudan. Efter detta datum återbetalas inte erlagd deltagaravgift.

9. Donation till släktforskning
Donationer återbetalas inte.

10. Profilvaror
När du ansökt om och uppfyllt kriterierna för medlemskap i släktföreningen har du möjlighet att via webbshopen köpa föreningens profilvaror. Det är ditt ansvar att kontrollera att dina kontaktuppgifter (framförallt namn och leveransadress) stämmer – i annat fall åligger det dig att korrigera dessa via "Dina kontouppgifter". Återköp eller reklamation måste ske inom 14 dagar från leverans, kontakta styrelsen. Vid återköp står du själv för returfrakten.

Är du säker på att du vill logga ut?