Göran Olofsson Båth

-1710

Levnadsbeskrivning

Född i Sjörup, Västra Alstad (M).

Handelsman

Han ägnade sig åt handel och hade en egen handelsrörelse i Ystad på 1680-talet som gjorde stora affärer över hela södra Skåne. Han var ganska oförsiktig och fick 1701 gå under jorden eftersom han blev hårt ansatt av sina kreditorer. I hans frånvaro gick magistraten igenom hans bokföring, och då visade det sig att han i själva verket hade stora fordringar. Bara bland folket på landsbygden, Ystad inte inräknat, uppgick fordringarna till 1600 daler silvermynt.

Levde 1687 på Ystad Sankta Maria No:14, Ystads Sankta Maria (M). Levde 1691 i Ystads Sankta Maria (M).

Död 1710 i Ystads Sankta Maria (M). Begravd om aftonen, i tysthet 16 nov 1710 i Ystads Sankta Maria (M).

Fadder till: Magnus Jönsson Båth.

Är du säker på att du vill logga ut?