Peder Nielsen Baad

1590?-(1635..)

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1590.

Landbonde mellan 1606 och 1635 i Bodarp (M).

Hemmanet i Bodarp (ett helt hemman) lydde under Börringe kloster. Detta hemman hade tillsammans med andra gods skänkts till fru Görvel Fadersdotter Sparre. Sedan innehades hemmanet en tid av brodern Jens Nielsen Baad i Naffentorp, och troligen är det samma hemman som under en period innehades av sonen Hans.

1611 betalade Peder bland annat "5 gaasekroppe" i skatt.

Död efter 1635.