Sven Olsson

1823-1880

Sven Olsson
Född 13 apr 1823 i Simlinge (M). Död 13 mar 1880 i Trelleborgs landsförsamling (M).
Gift 23 aug 1844 i Södra Åby (M). Vigdenotisen lyder: "Juli d. 28 lyste 1sta gång för drengen Sven Olsson och dess Syskonbarn piga Anna Andersdotter, begge å No:22 Södra Åby. Han är född d, 13 april 1823 i Simlinge, och hon den 4 maj samma år i Södra Åby. Under dom26 sistlidn jui har kongl Majt nådigast tillåtit bemälta giftermål. Såsom giftoman tillstädes kom i stället fär brudens moder, Enkan Signe Andersdotter, hennes förmyndrae Åboen Ola Jönsson i Simlinge. Vigd. den 23 augusti 1844".Anna och Sven var kusiner. Svens mor Kerstina Andersdotter född 1795 var syster till Signe som var Annas mor. Därför behövdse tillstånd fråm Kungl Majt.

Levnadsbeskrivning

Född 13 apr 1823 i Simlinge (M).

Död 13 mar 1880 i Trelleborgs landsförsamling (M).

Är du säker på att du vill logga ut?