Om att anta släktnamn

Vi får ofta frågor från släktingar som önskar ta släktnamnet Bååth eller Båth. Men det är inte vi, varken som släktförening eller som representanter för dem som idag heter Båth i någon stavning, som kan godkänna detta. Vill man byta efternamn måste man vända sig till Skatteverket, vi kan inte ens tillstyrka eller avstyrka.

På Skatteverkets webbsida, finns i menyn rubriken Namn, och därefter Byta efternamn. Ganska långt ner på denna sida finns en rubrik: "Byta till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka".

Detta gäller efternamn som har funnits i släkten, men som ingen av den sökandes föräldrar heter eller har hetat. Man får byta till ett efternamn som har funnits i släkten i rakt uppstigande led under minst två generationer. Det får dock inte vara längre sedan än fyra generationer tillbaka som namnet fanns i släkten, räknat från och med den sökandes föräldrar. Skatteverket är behårda på denna punkt.

Det är förenat med en kostnad att ansöka om namnbyte. För att handläggningen ska påbörjas måste avgiften vara betald. Betalningen är däremot inte en garanti för att namnbytet kommer att godkännas.

Är du säker på att du vill logga ut?