Om webbplatsen, GDPR och cookies

Webbplatsen

Styrelsen för Skånske Båtar är ansvarig för webbplatsen www.skanskebatar.se. Om du har frågor om innehållet på webbplatsen kan du kontakta styrelsen. Syftet med webbplatsen är att stödja Släktföreningen Skånske Båtars ändamål, det vill säga verka för sammanhållning inom Båt-släkten och tillvarata gemensamma släktintressen, samt att verka för att släktregistret aktualiseras och kompletteras på grundval av A.W. Lundbergs släktutredning "Ur Skånska Båt-släktens häfder".

Innehållet på webbplatsen kommer att utvecklas framöver och släktinformation kommer att kompletteras, besök därför gärna webbplatsen regelbundet.

Allt material på webbplatsen skanskebatar.se är skyddat av lagen om upphovsrätt. Det är alltså inte tillåtet att kopiera, reproducera, publicera eller på annat sätt mångfaldiga och/eller sprida material från webbplatsen utan att ange "Släktföreningen Skånske Båtar" som källa. Detta avser såväl texter, beskrivning av släktrelationer, bilder och fotografier. I det fall det finns en textförfattare eller fotograf namngiven på sidan ska samtycke inhämtas från denne och upphovsmannens namn anges vid användning. Vid annan användning, i tryck eller digitala medier, måste tillstånd inhämtas från "Släktföreningen Skånske Båtar".

Tekniska krav

Webbplatsen fungerar i senaste versionen av alla moderna webbläsare.
Observera att "Internet Explorer" är en gammal webbläsare som Microsoft slutade att utveckla i november 2013, den fungerar därför bristfälligt på denna webbplats.

Webbsidan är anpassad för att fungera på såväl dator, surfplatta som i mobiltelefon.

Flera funktioner på webbplatsen kräver att JavaScript är aktiverat. För att kunna logga in på webbplatsen krävs att sessionscookies är tillåtna. I webbläsare är standardinställningen att JavaScript är aktiverat och alla typer av cookies är tillåtna.

Om du – trots att din webbläsare uppfyller ovanstående krav – upplever tekniska problem, kan du kontakta webmaster.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som år 2018 ersatte den svenska Personuppgiftslagen. GDPR-regelverket är mer omfattande och har skärpt kraven på behandling av personuppgifter.

Släktföreningen Skånske Båtar och webbsidan skanskebatar.se värnar om en hög nivå av skydd för den personliga integriteten och följer GDPR. För en mera detaljerad information om hur vi behandlar personuppgifter läs här ».

Cookies

skanskebatar.se använder enbart en (1) cookie på webbplatsen. Denna enda cookie är av typen sessionscookie och innehåller enbart ett slumptal med enda uppgift att hantera din inloggning på medlemssidorna. Cookien raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.

En cookie är en liten textfil som kommer från den webbplats du besöker och lagras i din webbläsare. De allra flesta webbplatser använder sig av cookies, t.ex. för helt grundläggande funktionalitet på webbplatsen, att känna igen besökaren och komma ihåg dennes preferenser vad gäller inloggning eller inställningar på webbplatsen.

Det finns tre olika typer av cookies:

  1. Varaktiga cookies - som lagras i din webbläsare. Dessa används vanligtvis för att anpassa webbplatsen efter dina önskemål
  2. Sessionscookies - som enbart lagras tillfälligt i din webbläsare. Dessa används vanligtvis för att identifiera dig under tiden du besöker en webbplats såsom hantering av inloggade användares behörighet. Denna cookie försvinner automatiskt efter att du stängt din webbläsare
  3. Tredjepartscookies - är till skillnad från de två ovanstående en cookie som kommer ifrån en annan webbplats än den du besöker. Dessa används främst av annonsörer.

I din webbläsare kan du styra hur cookies ska tillåtas och blockeras samt raderas när du stänger ner din webbläsare. Som tidigare nämnts raderas dock alltid sessionscookies när du stänger av din webbläsare.

Är du säker på att du vill logga ut?