Johan Gottfrid Hansson

1899-1960

Johan Gottfrid Hansson
Född 21 jul 1899 på Norra Åby No:4:5, Tornsgård, Södra Åby (M). Död 30 dec 1960 på Norra Åby No:4:5, Tornsgård, Södra Åby (M).
Lantbrukare
Nils Einar Hansson. Född 13 dec 1934 i Södra Åby (M).

Levnadsbeskrivning

Född 21 jul 1899 på Norra Åby No:4:5, Tornsgård, Södra Åby (M).

Lantbrukare

Gottfrid utbildade sig hos Nils Larsson på Dala, dvs på Skånska Lantbruksskolan. 1927 övertog han Tornsgård efter fadern. Han var en framsynt man, och skötte sin gård med moderna metoder. Han sökte aldrig några förtroendeposter men hans goda anseende som duglig och rättrådig ville omgivningen gärna dra nytta av. I många år var han därför styrelseledamot i Skånska Lantmännens lokalförening varav fyra som dess ordförande. Han var också ledamot av kyrko- och skolråd samt taxeringsnämnd. Han tillhörde också Bondeförbundets styrelse under ca 15 år. Gottfrid var humoristisk och allmänbildad och var speciellt intresserad både av bygdehistoria och sydslättens författare och diktare. Ofta citerade han hela dikter av Ola Hansson eller Nils Ludvig.

Död 30 dec 1960 på Norra Åby No:4:5, Tornsgård, Södra Åby (M). Begravningsgudstjänst 4 jan 1961 i Södra Åby kyrka, Södra Åby (M).

Är du säker på att du vill logga ut?