Karsten Hermansson

-1683

Levnadsbeskrivning

Handelsman

Karsten ägde också en del i ett litet rederi i Ystad, "Smacken 3 Helten Davidh", vilket också var namnet på rederiets enda skepp. Det fanns inget direkt rörelsekapital utan rederiet finansierade varje resa för sig. Exempelvis fraktade man pottaska, alun och havregryn från Karlshamn till köpmännen i Ystad, skånska oxar transporterades till Lübeck och på tillbakaresan från Tyskland lastade man vin, salt och hampa. Karsten gjorde goda förtjänster på detta och tillhörde de rikaste männen i Ystad.

Död 23 mar 1683 i Ystads Sankta Maria (M).

Är du säker på att du vill logga ut?