Ola Andersson

1730?-1783

Ola Andersson
Född beräknat 1730. Död 25 aug 1783 i Eskilstorp (M).
Nämndeman Riksdagsman

Levnadsbeskrivning

Född beräknat 1730.

Nämndeman Riksdagsman

Levde mellan 1759 och 1776 på Eskilstorp No:2, Eskilstorp (M).

Ola Anderssons tid som ledamot i riksdagen, 29 april – 19 september 1772, var mycket kort. Den inföll under den för riksdagen förmodligen mest dramatiska perioden under 1700-talet, nämligen Gustav III:s statskupp, som av samtiden kallade för Revolutionen. Olof Andersson var den ende av de två dåtida riksdagsmännen från Söderslätt som befann sig i Stockholm vid statskuppen, och också den ende av dem som deltog i den uppvaktning av Gustav III som gjordes ungefär två veckor efter statskuppen.

Ola lämnade 8 april 1772 in en ansökan om att få företräda Skytts härad i riksdagen, som efterträdare till sin avlidne svåger Sven Hansson Båth. Ansökan ifrågasattes av hans konkurrent, Anders Mattsson som representerade Vemmenhögs och Oxie härader, med hänvisning till att Ola var bosatt i Oxie härad. Ola ägde dock en fastighet i Skytts härad, vilket avgjorde till hans fördel.

Ola gjorde inga uttalanden under sin tid i riksdagen, men fick en del uppdrag, bland annat som vikarie i protokolldeputationens andra utskott. Hemställan kom från Per Jeppsson, som var strikt lojal mot Mössorna, vilket kan tolkas som att Olas sympatier låg närmare Mössorna än Hattarna.

Efter riksdagens avslutande 19 september 1772 åkte Ola hem till Skåne och fortsatte sin nämndemannasyssla. Vid nästa riksdag blev det Anders Mattsson som representerade även Skytts härad.

Död 25 aug 1783 i Eskilstorp (M). Noterat i dödboken: ”augusti d. 25 klockan half två eftermiddagen afled nämndemannen Olof Andersson ganska hastigt på åkern då han var sysselsatt med att mäja korn, till detta arbetet gick han munter frisk och sund, en liten stund därefter stödjande han sig vid mäja, föll i det samma omkull och i samma ögonblick afsomnade utan att tala, röra hand eller fot, blev begraven den 5 september: 53 åhr 8 månader och 1 dag gammal". Begravd 5 sep 1783 i Eskilstorp (M).

Är du säker på att du vill logga ut?