Sven Johan Allert

1843-

Levnadsbeskrivning

Född 1843. Soldat vid Västgöta regemente
Är du säker på att du vill logga ut?