Albert Ulrik Bååth

1853-1912

Albert Ulrik Bååth
Född 13 jul 1853 i Malmö garnisonsförsamling (M). Död 2 aug 1912 i Göteborgs Oskar Fredrik (O).
Poet och författare Docent i fornnordisk litteratur från 1891 till 1911 på Göteborgs högskola, Göteborg (O). Museiintendent

Levnadsbeskrivning

Född 13 jul 1853 i Malmö garnisonsförsamling (M). Döpt 29 jul 1853 i Malmö (M).

Poet och författare Docent i fornnordisk litteratur från 1891 till 1911 på Göteborgs högskola, Göteborg (O). Museiintendent

Albert Ulrik studerade vid Malmö högre Elementarläroverk. 1871 påbörjade han sina universitetstsudier i Lund, och skrevs in vid Skånska Nationen. Han avlade filosofie kandidatexamen 31 jan 1877, och promoverades till filosofie doktor 31 maj 1886 efter att ha försvarat sin avhandling "Studier öfver kompositionen i några isländska ättsagor".

Skandinavismen inspirerade honom mycket, han deltog också ivrigt i folkhögskolerörelsen. Under perioden 1875-1879 var han lärare vid Hvilans folkhögskola i Skåne.

År 1889 blev han ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. 1891 blev han docent vid Göteborgs högskola i fornnordisk litteratur och samma år intendent för etnografiska avdelnigen vid Göteborgs museum.

Hans fyra första diktsamlingar anses vara hans främsta verk. Den första diktsamlingen "Dikter" utkom 1879, och har en särställnig inom svensk litteratur. Tillsammans med August Strindbergs "Röda rummet" och Anne-Charlotte Lefflers "Ur lifvet" kännetecknar denna samling den realistiska diktningens ankomst till Sverige. I sin livssyn stod Albert Ulrik dock närmare den idealism som han delade med vännen Viktor Rydberg. Speciellt i Bååths första dikter uttryckte han stor empati för människor som levde under svåra förhållanden, och han pekade ofta på motsatserna mellan samhällsklasserna. Han var starkt påverad av sina studier av isländsk litteratur, och han fäste sig inte så mycket vid det traditionella svenska versmåtten. Han eftersträvade ett enklare formspråk, med inslag av både vardagsspråk och dialekt. Han tillhör de såkallade åttiotalisterna inom svensk litteratur. Utöver sin diktning har Albert Ulrik även gett ut arbeten om fornnordisk litteratur och odling, samt tolkat isländsk litteratur.

Lulli berättade vid en intervju 1958 om en komisk händelse i samband med Bååthens (hennes smeknamn för Albert Ulrik) och hennes bröllop. Bååthen hade i ren tankspriddhet lovat bort sig till ett föredrag i Partille på vigseldagen, men trodde sig ändå hinna till kykan precis i tid. Men, han kunde inte hitta frackvästen. Alla hjälpte till att leta, men den var borta. Slutligen kom hans syster till undsättning med en lånad väst, men då han skulle ta på den observerade hon att brodern såg ovanligt påbyltad ut. Det visade sig att han haft så bråttom när han skulle byta om att han glömt att ta av sin vardagsskjorta, tagit på sig frackvästen utanpå den, och över alltsamman frackskjortan.

Död 2 aug 1912 i Göteborgs Oskar Fredrik (O).

Är du säker på att du vill logga ut?