Lars Hugo Båth

1901-1969

Levnadsbeskrivning

Född 5 aug 1901 i Lund (M).

Folkskollärare

Lars tog folkskollärarexamen i Växjö 1924. Han fick anställning som extraordinarie folkskollärare i Skivarp 1924-25 och Öremölla skola 1925-32. Från 1933 hade han en ordinarie tjänst som folkskollärare i Eskilstorp. Hustrun Hildur och Lars drev Eskilstorps byskola tillsammans, hon som småskollärarinna och han som folkskollärare. Skolan hade bara två klassrum och på skolgården låg lärarbostaden.
Han var ordförande i Eskilstorps familjebidragsnämnd, vice ordförande i barnavårdsnämnden och revisor i kommunalkassan, fattigvårdsnämnden samt i Hököpinge polisdistrikt och brandförbund. Han var också skolsekreterare i Gessie-Eskilstorp.
Lars var ordförande i Vellinge Tennisklubb, och var även aktiv tennisspelare. Han deltog i mästerskapet i Blekinge 1932 och tog 2:a pris i Beddingespelen 1935.
Lars var mycket hälsomedveten, åt vegetariskt och undvek alla stimulantia. Förutom hälsointresset var han mycket intresserad av pedagogiska och psykologiska frågor och lade större vikt vid elevernas karaktärsutveckling än deras ämneskunskaper.

Död 28 jan 1969 i Vellinge (M).

Är du säker på att du vill logga ut?