Olof Christoffersson

1869-1944

Levnadsbeskrivning

Född 28 sep 1869 i Fru Alstad (M).

Lantbrukare på Fru Alstad No:11, Långåker, Fru Alstad (M).

Olof Christoffersson var en i många avseenden märklig man. Hans intresse låg redan tidigt mer åt boken och forskningen än åt jordbruket. Han var mycket vetgirig och skaffade sig, framförallt sedan han blivit sin egen, ett stort bibliotek. Främst ägnade han sig åt fornforskning, folklivsforskning, gammal skånsk bondekultur, botanik och släktforskning. Han gjorde långa resor och knöt många personliga kontakter, allt för att få mer kunskap och underlag för sina böcker. Främst bland dessa står "Skytts härad - Kulturhistorisk beskrivning", som i sin första upplaga utkom 1918 på Trelleborgs Allehandas tryckeri. I samband med tidningens 60-årsjubileum 1936 utgavs en tredje upplaga. Förutom uppsatser i tidningar och tidskrifter har han utgivit "Sagor, ordspråk, ordstäv och talesätt", "Gåtor från Skytts härad" samt "Svartkonstbok". En del av sina samlingar av fornsaker och kulturminnen skänkte han till Trelleborgs museum, likaså sitt bibliotek.

Död 15 nov 1944 i Fru Alstad (M).

Ogift.

Utdrag ur "Skytts härad - Kulturhistorisk beskrivning".

Är du säker på att du vill logga ut?