Rohl Hansson Båth

1864-1933

Rohl Hansson Båth
Född 10 sep 1864 på Glostorp No:5, Båthildelund, Glostorp (M). Död 5 jan 1933 i Ystad.
Svarvare Handlande i Ystad (M).

Levnadsbeskrivning

Född 10 sep 1864 på Glostorp No:5, Båthildelund, Glostorp (M). Döpt 16 sep 1864 i Glostorp (M).

Svarvare Handlande i Ystad (M).

Flyttade 1890 till Tvärgränd/Liregatan, Ystad (M). Flyttade 1892 till Stora Norregatan 15, Ystad (M). Flyttade 1913 till Stora Östergatan/Gåsegränd, Ystad (M).

Rohl var näst yngst av 10 syskon som växte upp i Glostorp utanför Malmö. Han utbildade sig till svarvare, och flyttade 1890 till Ystad och etablerade sig som svarvarmästare med egen verkstad. Snart började han också att sälja tobaksvaror. När konkurrensen från den andra tobakshandeln på gatan blev besvärande flyttade han till fastigheten i kvarteret Knut. En av de första sakerna han gjorde här var att ta upp skyltfönster mot Stora Östergatan och mot Gåsegränd och göra bottenvåningen till butikslokaler. I och med det fick hörnhuset det utseende det har än i dag. Här fortsatte han med tobakshandeln, han tillverkade egna cigarrer, reparerade paraplyer och svarvade rökpipor.Längan utmed Gåsegränd hyrdes ut till bostäder, gårdshuset användes som stall, medan familjen Bååth bodde i övervåningen mot Stora Östergatan.

Död 5 jan 1933 i Ystad.