Nils Petter Almström

1820-1883

Nils Petter Almström
Född 18 maj 1820 i Lunds domkyrkoförsamling (M). Död 27 feb 1883 i Lunds domkyrkoförsamling (M).
Kakelugnsmakare

Levnadsbeskrivning

Född 18 maj 1820 i Lunds domkyrkoförsamling (M).

Kakelugnsmakare

Gävle var den tidens centrum för krikmakeri och kakelugnsmakeri. Troligen spenderade Nils Petter sin gesälltid där, för att sedan återvända till Lund. Hans mor Marta överlät dock inte rörelsen på honom, av oklar anledning. Redan i mitten av 1800-talet förändrades kakelugnsmakaryrket. Ffrån att tidigare ha omfattat även tillverkningen av det kakel som monteradespå ugnarna övergick nu kakeltillverkningen till fabriksproduktion, Lundabornas smak och pretentioner förändrades också, och man anlitade hellre "finare utombys" hantverkare än stadens egna. Sammantaget påverkade detta Almströms i negativ riktning.

Flyttade 1845 från Gävle (X) till Lunds domkyrkoförsamling (M).

Död 27 feb 1883 i Lunds domkyrkoförsamling (M).

Är du säker på att du vill logga ut?