Anders Hansson

1794-

Levnadsbeskrivning

Född 23 nov 1794 på Herrestorp No:5, Vellinge (M).

Levde 1820 på Herrestorp No:5, Vellinge (M).

Är du säker på att du vill logga ut?