August Waldemar Lundberg

1836-1907

Levnadsbeskrivning

Född 30 jun 1836 i Sorunda (AB).

Ingenjör Arkitekt Förvaltare på Brohus fabrik, Lomma (M).

August Waldemar är författaren till "Ur skånska båt-släktens häfder". I företalet skriver han att det är ett "försök till utredning af den gamla skånska Båt-släktens ursprung och öden..." och han avslutar med "Om dessa anspråkslösa bidrag till historien om en bland Skånes äldsta släkter kunna förmå andra till fortsatta forskningar i det rika ämnet, då har för:n uppnått sitt syftemål. Lund i juli 1905."

August Waldemar gifte sig 1881 med Båt-ättlingen Sigrid Amanda Elisabeth Giese, som härstammar från Hans Pedersen Baad. I sin släktutredning gick August Waldemar inte längre än till Hans Pedersen Baads barn. Avseende äldsta dottern Kerstina, som är anmoder till Sigrid, konstaterar han att hon och maken Per hade många barn, "af hvilka talrika ättlingar lefva i orten". Troligen hade August Waldemar ingen aning om att hustrun var en Båt-ättling.

Som arkitekt har Lundberg bland annat ritat kyrkorna i Flädie (byggd 1886-88), Fuglie (1902), Gässie (1887-88) och Tygelsjö (1903-04), samtliga i Skåne.

Död 17 feb 1907 i Lunds domkyrkoförsamling (M).

Är du säker på att du vill logga ut?