Frans Theodor Lodén

1823-

Levnadsbeskrivning

Född 16 apr 1823 i Asby (E).
Är du säker på att du vill logga ut?