Maria Lovisa Lodén

1832-

Levnadsbeskrivning

Född 3 maj 1832 i Asby (E).
Är du säker på att du vill logga ut?