Ingvar Aagesen Baad

Levnadsbeskrivning

Bland de kalkmålade vapensköldar som blottades vid en restaurering av Ystads Gråbrödrakloster 1967 finns en sköld med en röd båt på vitt fält (eller möjligen blått). Över skölden står INGWAR + AKÆZ + B vilket innebär att detta är Ingvar Aagesen Baads vapensköld. Till höger finns en antydan till en liknande vapensköld. I klosterkyrkans vapenfris har de olika vapensköldarna grupperats på ett sätt som tyder på att medlemmar i samma familj hållits samman. Det kan exempelvis vara bröder eller far och son. Man kan därför anta att den fragmentariska skölden tillhört antingen Ingvar Aagesen Baads son eller bror.

Med hänsyn till vapensköldarnas utformning och texttypsnitt är de utförda under perioden 1320-1360. Det är belagt att klostret byggdes till och sedan återinvigdes av Olof, som 1323-1346 var biskop av Reval. Man kan anta att vapenfrisen i klostret tillkom senast i samband med ombyggnaden och vapensköldarna kan därför dateras till perioden 1320-1346. Baads vapensköld har bildat förlaga till Båth-släktens nutida emblem.

Båth-släktens nutida emblem.
Foto från Gråbrödraklostret i Ystad.