Jens Ingvarsen Baad

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
  Jens Ingvarsen Baad

Borgare 1369 i Lund (M).

Levnadsbeskrivning

Borgare 1369 i Lund (M).

1369 sålde Jens två bodar belägna norr om Maria Minors kyrkogård i Lund till lundakaniken Sven Hinzeson Saxtorp.