Peder Aagesen Baad

(1372..1376)-1422

Levnadsbeskrivning

Född mellan 1372 och 1376.

Riddare

Peder innehade godset Hakarp i Tveta härad.

Peders far Aage Ingvarsen Baad ägde sex hemman i Hanaskog och rätten till Hanaholms gods i Kviinge socken. Egendomen ärvdes av Peder Aagesen, som sålde den till Peder Munk, med vilken hans mor ingått nytt äktenskap.

Den medeltida borgen Hanaholm, varav nu återstår blott en ruinhög, låg på en ö i Helge å ett stycke öster om det nuvarande Hanaskogs slott.

Peder omnämns i brev daterat Vadstena 28 jan, 1410. Han hade en båt i sitt vapen.

Död 1422.

Båth-släktens nutida emblem.
Peder Aagesens sigill på två olika dokument från 1402.
Är du säker på att du vill logga ut?