Jöns Hansson Båth

1659?-1739

Jöns Hansson Båth
Född beräknat 1659 i Västra Värlinge, Bodarp (M). Död 5 maj 1739 på Västra Vemmerlöv No:17, Västra Vemmerlöv (M).
Rusthållare på Västra Vemmerlöv No:17, Västra Vemmerlöv (M).

Levnadsbeskrivning

Född beräknat 1659 i Västra Värlinge, Bodarp (M).

Rusthållare på Västra Vemmerlöv No:17, Västra Vemmerlöv (M).

Levde 1684 i Bodarp (M). I katekismilängden för 1684 i Bodarp återfinns Jöns Hansson och Måns Hansson, dock utan familjenamnet Båth. Dessa är med största sannolikhet Hans Pedersen Baads söner i äktenskapet med Elsa.

Flyttade 29 jan 1689 från Västra Värlinge, Bodarp (M) till Västra Vemmerlöv No:7, Västra Vemmerlöv (M). Levde från 1702 på Västra Vemmerlöv No:17, Västra Vemmerlöv (M).

I 1730 års jordebok står Jöns för 3/4 mtl kronoskatterusthåll Västra Vemmerlöv No:17, för vilket räntan 1730 uppgick till 44 dlr 12 öre, samt för 1/8 mtl Västra Vemmerlöv No:18 med 6 dlr 8 öres ränta.

Jöns Hansson Båth var gift två gånger. Första gången med Boel Olsdotter som var tio år äldre än honom. Andra gången med pigan Elna Mårtensdotter, som vid giftermålet bara var drygt 20 år gammal medan Jöns var runt 70.

Jöns brorson, Olof Nilsson Båth i Bulltofta, berättade för professor Colling att hans farbror "till erindran af sin gamla adel förde en båt i taket öfver sitt bord och hade båten uthuggen på sitt bord i stufvan".

Enligt A.W. Lundberg, "Ur skånska Båt-släktens häfder", sid 61-62, skulle Jöns Hansson Båth ha haft två söner, Måns respektive Jöns Jönsson Båth. Beträffande Måns så är denne med största sannolikhet istället Jöns bror, som omnämns tillsammans med Jöns i katekismilämngden för Bodarp 1684. Jöns Jönsson Båth har troligen aldrig existerat, utan denna Jöns Båth är i själva verket Jöns Hansson Båth själv.

A. W. Lundberg har placerat in även en Andreas Jönsson Båth som son till Jöns Hansson Båth. Lundberg haft säkert haft vissa tvivel kring sin slutsats eftersom han själv satt in ett frågetecken vid Andreas namn i familjeuppställningen. I Lundbergs släktutredning finns inga källor angivna som styrker Andreas koppling till familjen i Västra Vemmerlöv, eller att han ens levt i denna del av Skåne. De fakta som redovisas om honom är enbart från hans liv som tulltjänsteman i Ystad. Övriga medlemmar i familjen Jöns Hansson Båth håller sig i Västra Vemmerlöv eller i den närmaste grannsocknen, och det finns inga flyttlängder som styrker att någon skulle ha flyttat från Västra Vemmerlöv till Ystad.
Utifrån patronymikon vet man att Andreas far hette Jöns, och släktnamnet Båth har gått i arv. Det är sannolikt att Lundberg, i avsaknad av dagens teknik och därmed möjlighet till översikt, funnit Jöns Hansson Båth som den troliga fadern.
Då Jöns Olofsson Båth i Ystad - en kusin till Jöns Hansson Båth - avled förrättades bouppteckning efter honom. I denna framgår att Jöns var morbror till Andreas, och att de haft ett nära förhållande. Slutsatsen är att Andreas är son till en av Jöns systrar, och den mest troliga är då Birgitta Olofsdotter Båth.

Död 5 maj 1739 på Västra Vemmerlöv No:17, Västra Vemmerlöv (M).

Fadder till: Bengta Persdotter Båth, Elna Persdotter, Elna Persdotter, Kerstina Hansdotter, Kersti Hansdotter, Olof Hansson.

Är du säker på att du vill logga ut?