Anna Karolina Almström

1876-

Levnadsbeskrivning

Född 1876 i Gävle (X).
Är du säker på att du vill logga ut?