Konstantia Winckler

1721-1800

Levnadsbeskrivning

Född 23 jan 1721 i Karlskrona tyska (K). Döpt 24 jan 1721 i Karlskrona tyska (K).

Död 30 mar 1800 i Karlskrona stadsförsamling (K). Dödsorsak: "Ålderdomssvaghet" Begravd 1800 i Augerum (K). "[...] begrafven i Augerum, dotter af handlanden, sedan borgmästaren därstädes, Johan Mikael Winckler och hans 2:a fru Rebecka Planck. Enligt uppgift af Magnus Båth i en skrifvelse bland biografica i riksarkivet skulle Johan Mikael Wincklers stamfader med samma namnhafva varit holsteinsk adelsman och såsom öfverstelöjtnant i svensk tjänst stupat i slaget vid Lützen 1632 6/11. En af dennes ättlingar var borgmästare i Itzehoe i Holstein, också med samma namn."

Namn som gift: Konstantia Båth.

Är du säker på att du vill logga ut?