Karl Magnus Båth

1747?-1789

Levnadsbeskrivning

Född beräknat 1747.

Köpman i Karlskrona (K). Fabrikör i Södertälje (AB).

Enligt utrikesrådsprotokollet för 7/3 1776 sökte Karl Magnus Båth hos kgl. maj:t att "blifva i nåder befordrad antingen till konsul i Cagliari eller Inspecteur vid det i Blekingelän anlagda kronobränneriet". Kgl. maj:t resolverade i anledning af ansökningen: "Lägges ad acta och lämnas vid efterfrågan det svar, att consulatet i Cagliari för det närvarande ej är ledigt och hvad Inspecteur sysslan beträffar så har han att därom anmäla sig hos Directionen af Crono-Brännerierne".

Död 2 jul 1789 i Södertälje (AB). Begravd 5 jul 1789 i Södertälje (AB).

Är du säker på att du vill logga ut?